Jeg startet med vedlikehold av abonnementsbasen til Norsk Fotografisk Tidsskrift i 1992/1993. Denne var DOS-basert, og jeg følte med en gang behov for å modernisere dette arkivet. Siden den gang har jeg vært innom Access, men endte opp med FileMaker, da det var mer intuitivt – dessuten jobbet jeg allerede den gang både på Mac og Windows.
Se mer på https://www.photostudiomanager.biz

Har du behov for et skreddersydd system? Ta gjerne kontakt for en analyse over muligheter og pris.


Discover more from [ TROLL media ]

Subscribe to get the latest posts sent to your email.