Fotograf avtale 1 for FileMaker GO IOS (iPad)

posted in: News, Produktnyheter, Programsalg | 0

Digitalt avtaleskjema for avtale mellom kunde / modell og fotograf. Ulåst. Kan endres av dem som kjenner FileMaker PRO 12-14. Kjører kun med FileMaker GO for iPad og/eller FileMaker PRO 12-14.

Ha dette verktøyet med deg til enhver tid. Nyttig verktøy for deg som vil sikre at du har en skriftelig avtale med kunden/modellen.

Fyll ut aktuelle poster, og send som PDF til kunden/modellen.

Krever Filemaker GO 12-14 for iPad – som er gratis i App store.

Fotografens opplysninger og signatur lagres en gang for alle (kan endres). Kategorier i avkryssingsfelt kan endres. Få kundens signatur – og evnt foto (ved modeller) inn i formular – samt signatur. Send det hele som PDF til deg selv og kunde/modell. Blir også lagret på iPad’en. All tekst og kategorier kan tilpasses egne behov.

Du må kjøpe den her;
http://www.av-hardware.biz/programvare/fotograf-avtale-1-03-for-filemaker-go-ios-ipad.html