MusiCaldas – Caldas Anima Festival

Kulturen står sterkt i byen jeg har kommet til. Caldas da Rainha har innenfor kommunegrensen 51.000 innbyggere, men det bor 10,5 millioner på et område like stort som √òstlandet. Derfor er det mennesker over alt…

I helgen har det vært starten på en lengre periode med kultur i byen. Her en smaksprøve..