Fremtidig bruk av bilder og tekst

posted in: Lenketips | 1

Fremtidig bruk av bilder er et spennende tema. Ennå er digitalt bruk av bilder så ungt at brukerne av bilder har ennå ikke lært seg dette med bruksrett og Åndsverksloven. Denne beskytter både tekst, musikk, illustrasjoner og fotografi. Med deling av bilder på Facebook, får de fleste inntrykk av at det er rett frem å bruke andres bilder – også i kommeriell sammenheng. Dette er selvfølgelig ikke riktig, men gir fotografene en utfordring – å håndheve sine rettigheter til sine verk.

Hva vil skje i fremtiden? Ja, det blir spennende å se – for ingen sitter med fasit.

På YouTube ligger en spennende film om bruk av glass-teknologi i hverdagen. Her ses bruk av video, bilder og tekst. Fremtiden er digital, og dermed må fotografene venne seg til å leve av digitale bilder, og ikke kun tenke print. Fremtiden kan fort bli “print-løs”. Ta deg tid til å se videoen. (Se oppdatering under filmen.)

Oppdatering:
Mange fotografer tar i dag bilder/jobber langt under selvkost – for så å skulle leve av etterbestillinger. Prisen på forstørrelsene står – i enkelte tilfeller – ikke i forhold til fotograferingsprisen, fordi fotograferingen er tenkt subsidiert av fremtidige etterbestillinger. Reklamefotografene kunne også tenke slik for 20-40 år siden, men i de kretser er ikke det lengre aktuelt, da byråer og bedriftskunder ikke lengre skal ha “selgerkopier”.
Hvor lenge kan man tillate seg å tenke slik om måten å prissette jobbene på?
Jeg tror fremtiden er veldig nær. Forbered deg på den.