Trenger du en Mac-operatør?

Oppslag i første nummer av danske MacPress (1998)

Jeg er rutinert produsent av kataloger, annonser og magasiner. Dette har jeg holdt på med siden 1993. Jeg fikk min første PageMaker og Photoshop i mars 1991.

Eksempler er Norsk Fotografisk Tidsskrift, kataloger for PC-Zone/Mac-Zone (DK), MacPress/MacNews (nå MediaMac) (DK) og kataloger for Sønstrød Import (NO).