TROLL media er et “norsk” firma – lokalisert i Lisboa – som tilbyr skreddersydde websider og nettbutikker til små og mellomstore bedrifter og foreninger. Vi har holdt på med dette i mer enn 10 år. De neste 5 årene i Oslo sentrum – og nå i Lisboa/Oslo.

Mest av alt lager vi skreddersydde løsninger med utgangspunkt i kundens behov. Det er naturlig at det er kunden selv som administrerer og oppdaterer, men vi tar gjerne jobben som din webmaster og/eller webredaktør. Vi behersker både Windows og Mac. TROLL media leverer også gjerne løsninger som tar utgangspunkt i en Open Source (Åpen kildekode) løsning, og tilpasser disse til kundens behov.

Vi foretrekker enkle websider som setter budskapet og firmaets profil i fokus. Se gjerne referanselisten på vår webside www.roygabrielsen.com.

Etter en telefonsamtale, møte eller en e-post, vil vi kunne komme med et forslag til løsning og en forhåndsavtalt pris. Ingen overraskelser.

Det skal være trygt å velge TROLL media.